Начин плаћања

 1.ПОУЗЕЋЕМ

Плаћање поузећем или соларно плаћање подразумева плаћање износа са поруџбенице приликом преузимања пошиљке.

Плаћање се врши у готовом новцу илити паре на сунце односно на руке куриру који Вам доноси пошиљку.

Такође, куриру плаћате и износ трошкова доставе, према важећем ценовнику курирске службе.

 

2. Е-БАНКИНГ НАЛОГОМ

Плаћање Е-Банкинг налогом подразумева да након наручивања и ОБАВЕЗНО након телефонске потврде Ваше поруџбине, електронским путем уплатите износ са предрачуна, који добијате е-маилом, а који се увећава за вредност поштарине према актуелном ценовнику курирске службе.

Подаци који су вам неопходни за плаћање Е-Банкинг налогом су:

Назив примаоца: Маштарије.

Адреса: Симе Ненадовића 11а

Место: 14000 Ваљево, Србија

Сврха плаћања: Промет услуга и добара

Број рачуна примаоца: 265-6910310000718-79 Raiffeisen Bank

По евидентирању Ваше уплате, производи са поруџбенице се пакују и шаљу на адресу за испоруку.

3. УПЛАТНИЦОМ НА ШАЛТЕРУ

Плаћање уплатницом на шалтеру подразумева да након наручивања и ОБАВЕЗНО након телефонске потврде Ваше поруџбине, уплатите износ са предрачуна (који добијате е-маилом) путем опште уплатнице на шалтеру поште или било које пословне банке.

Уколико купујете као правно лице (фирма), на шалтеру се попуњава “налог за пренос”.

Подаци који су вам неопходни за плаћање исти су као и подаци неопходни за плаћање е-банкинг налогом.

По евидентирању Ваше уплате, артикли са поруџбенице се пакују и шаљу на адресу за испоруку.

Срећна куповина.