Основни подаци

 

Назив: Златко Лукић, предузетник, Трговинско угоститељска радња „Маштарије“ Ваљево

Седиште фирме: Симе Ненадовића 11а, 14000 Ваљево

Продајно место: Владике Николаја 25, 14000 Ваљево

Телефон: ++381 14 54 20 94

Mобилни: + 381 60 6 222 625

Електронска пошта (E-mail): prodavnica@mastarije.rs

Интернет продавница: www.mastarije.rs