Основни подаци

 

Назив: Златко Лукић, предузетник, Трговинско угоститељска радња „Маштарије“ Ваљево

Седиште фирме: Симе Ненадовића 11а, 14000 Ваљево

Продајно место: Владике Николаја 25, 14000 Ваљево

Телефон: +381 14 222 625

Mобилни: +381 60 6 222 625

Електронска пошта (E-mail): prodavnica@mastarije.rs

Интернет продавница: www.mastarije.rs